wysoki

wysoki
1. Ktoś jest wyższy ponad coś «ktoś odnosi się do czegoś z lekceważeniem, nie dba o coś»: (...) ja się męczę, okropnie męczę. Ja nie mogę już pracować, a on – on ciągle zajęty i taki daleki ode mnie, na tyle wyższy ponad wszystko (...). S. I. Witkiewicz, Dramaty.
2. żart. Wyższa szkoła jazdy, wyższa matematyka «rzecz, sprawa wymagająca odpowiednich, szczególnych umiejętności»: (...) jest to wyższa szkoła jazdy i ci ludzie, których znam, nie są na tyle dowcipni, żeby sobie zadać trud i jeszcze gromadzić książki telefoniczne i robić takie rzeczy. Roz tel 1997.
Coś, ktoś (jest) wysokiej, najwyższej próby zob. próba 1.
Coś wysokiego lotu zob. lot 2.
Coś z wyższej półki zob. półka.
Ktoś wysokiego lotu zob. lot 4.
Na wysoki połysk zob. połysk.
Prowadzić dom, żyć na wysokiej stopie zob. stopa 3.
Siła wyższa zob. siła 8.
Spaść, zlecieć z wysokiego stołka zob. stołek 3.
Wysokie progi zob. próg 6.
Zapłacić za coś wysoką cenę zob. zapłacić 1.
Za wysokie progi dla kogoś zob. próg 7.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wysoki — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, wysokiocy, wyższy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający stosunkowo dużą odległość między podstawą a wierzchołkiem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wysoki budynek. Wysokie drzewo. Wysoka góra …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wysoki — wysokiocy, wyższy 1. «mający wymiar pionowy większy niż przeciętny dla danej grupy przedmiotów; mający duży wzrost» Wysoki mężczyzna. Wysoki dom. Wysokie drzewa, kominy, wieże. Wysoka fala. Wysoki poziom wody. Wysoki brzeg rzeki. Wysokie zaspy …   Słownik języka polskiego

  • wysoki [prosty] jak świeca — {{/stl 13}}{{stl 7}} smukły, dużego wzrostu, dorodny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chłopak wysoki, prosty jak świeca. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Wysoki Stoczek — is one of the districts of Białystok in Poland …   Wikipedia

  • Wysoki Kościół — Infobox Settlement name = Wysoki Kościół settlement type = Village total type = image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Lower Silesian subdivision type2 = County… …   Wikipedia

  • Wysoki Most, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship — Infobox Settlement name = Wysoki Most settlement type = Village total type = image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Kuyavian Pomeranian subdivision type2 = County… …   Wikipedia

  • Wysoki Most, Podlaskie Voivodeship — Infobox Settlement name = Wysoki Most settlement type = Village total type = image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Podlaskie subdivision type2 = County subdivision… …   Wikipedia

  • Wysoki Duże — Infobox Settlement name = Wysoki Duże settlement type = Village total type = image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Świętokrzyskie subdivision type2 = County… …   Wikipedia

  • Wysoki Małe — Infobox Settlement name = Wysoki Małe settlement type = Village total type = image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Świętokrzyskie subdivision type2 = County… …   Wikipedia

  • Wysoki Średnie — Infobox Settlement name = Wysoki Średnie settlement type = Village total type = image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Świętokrzyskie subdivision type2 = County… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”